Povrće

Grah

Grah mahunar je jednogodišnja biljka iz porodice Lepirnjača (Fabaceae syn. Legumiosae). Po svojoj hranjivoj vrijednosti najbogatiji je izvor biljnih bjelančevina najvrijednijih u ljudskoj ishrani.

Korijen graška je vretenast i vrlo razgranat, a na sebi ima veliki broj sitnih korijenovih dlačica. Visina stabla ovisi o sorti a može biti od 60-130 cm. List graha je složen, a liske su srcolike. Cvijet je bijel, ljubičast ili neke druge boje. Plod je mahuna a njezin oblik, boja, veličina ovisi o sorti.

Agroekološki uvjeti

Temperatura

Grah mahunar ima velike zahtjeve za toplinom koja je neophodna za normalan rast i razvoj. Optimalna temperatura u fazi sjetve iznosi 20-23 °C dok bi tijekom vegetacije temperatura trebala iznositi 18-25 °C. U vrijeme cvatnje temperatura ne bi trebala prelaziti 30 °C iz razloga što se to negativno odražava na oplodnju i zametanje plodova.

Voda

Grah mahunar ima umjerene zahtjeve za vodom. Budući da se korijenov sistem uglavnom nalazi u površinskom sloju tla, potrebno je pripaziti da su tla dobro drenirana i vodopropusna kako se voda nebi zadržavala u površinskom sloju.

Tlo

Za rast su potrebna slabo kisela tla, pH 6,5-7,5. Ako je tlo kiselije, tada je potrebno provesti kalcifikaciju tla. Tlo treba biti rahlo, rastresito, mrvičaste strukture da se korijen može što bolje razvijati i da je što bolji razvoj kvržičnih bakterija.

Agrotehničke mjere

Plodored

Obavezno se uzgaja u plodoredu i to svake 4 godine, a iza njega je dobro uzgajati rajčicu i papriku jer zahvaljujući mogućnosti vezanja dušika iz zraka, grašak ostavlja dobro opskrbljeno tlo dušikom.

Obrada tla

Tijekom jeseni tlo se mora orati do 30 cm dubine.

Gnojidba

Dušična gnojiva upotrebljavaju se u manjim količinama i to samo radi osiguranja biljke dušikom u prvim fazama razvoja. Kasnije one same usvajaju atmosferski dušik te na taj način podmiruju svoje potrebe. Prilikom osnovne gnojidbe najbolje je dodati od 500 do 600 kg NPK 7-14-21 ili 8-16-24. Grah nema velikih zahtjeva u proljetnom razdoblju i uglavnom prihrana se ne primjenjuje. Ako je usjev slabiji u porastu, tada se može oprezno prihraniti sa 100 kg KAN-a/ha.

Sjetva i sadnja

Sjetva graha vrši se kada je temperatura tla 10 ºC u travanju u kontinentalnim uvjetima, dok u mediteranskom podneblju sjetva se može obaviti znatno ranije. Sjetva se obavlja pneumatskim sijačicama međurednog razmaka 50 cm, a u redu razmak između sjemena 5 cm. Sije se na dubinu 5 cm. Za jedan hektar ovisno o sorti i krupnoći sjemena, potrebno je od 80 do 100 kg sjemena.

Njega nasada

Njega nasada graha sastoji se od navodnjavanja, posebno kod pojave cvjetova i rasta mahuna i naravno uništavanje korova.

Berba

Grah mahunar bere se kombajnima u tehnološkoj zriobi, a određuje se prema razvijenosti zrna u mahuni. Prinosi se kreću od 10 do 15 t/ha.

Izvori:

  • Sjemenarna
  • Burza voća i povrća