Voće

Rogač

Rogač je drvenasta vazdazelena dugoživuća biljka iz porodice mahunarki (Leguminosae). Oduvijek je predstavljao namirnicu važnu u prehrani stanovništva. Potječe iz Sirije i Istočnog Mediterana. U prošlosti su se sjemenke rogača upotrebljavale kao mjera za težinu zlata, karat. Nazivaju ga još i kruhom Sv. Ivana zbog vjerovanja da se njime prehranjivao Sv. Ivan Krstitelj. Na naziv rogač utjecao je oblik mahune – poput roga.

Stablo rogača je razgranato, a deblo široko sa smeđom korom. Obično naraste 10m, ali može doseći visinu od 15 m. Radi se o kulturi koja dobro podnosi visoke temperature i osunčanost, a otporna je na sušu. Ipak, osjetljiva je na niske temperature te vrijednosti temperature ispod -8 °C mogu oštetiti stablo i uništiti plodove.

Sadnja rogača

Sjeme se prije sadnje preporuča tretirati vrućom vodom, nakon čega bi trebalo ostati natopljeno nekoliko dana. Očekuje se da sjeme isklija nakon 12 – 37 dana, ali treba napomenuti da rogač ima slab postotak klijanja. Jamice bi prilikom sadnje trebale biti duboke 2.5 do 5 cm. Budući da se radi o kulturi čije stablo može doseći visinu od 10 m i više preporuča se razmak 10 m između stabala te međuredni razmak 7 m prema čemu se dobiva sklop od 110 stabala/ha.

Temperatura

Najbolji se rezultati prilikom sadnje ostvaruju pri temperaturi tla od 22 do 26 °C. Radi se o mediteranskoj vrsti koja preferira duga razdoblja insolacije, za što je savršeno prilagođena te su mu iz tog razloga listovi zeleni, okrugli i odebljali.

Voda

Budući da se radi o kulturi koja dobro podnosi visoke temperature, pogoduje joj mediteranski tip klime i nema velike zahtjeve prema vodi. Poželjno je zalijevati mlada stabla, a tlo održavati dobro dreniranim.

Tlo

Rogač uspjeva na većini tipova tala, osim na teškim glinama. Potrebna je dobra drenaža i pH tla 6.2 – 8.6.

Rodnost i berba rogača

Mlado stablo rogača obično rodi nakon 6 – 7 godina. Tvrde su sjemenke rogača smještene u mahuni koja je potamni kada je zrela te po obliku postaje spljoštena, suha i duguljasta. Mahuna obično ima dužinu od 13 do 30 cm i širinu od 2.5 cm. Na stablu se nalazi veći broj mahuna koje vise sa stabla, a plodovi mogu ostati godinama relativno očuvani ukoliko ostanu sačuvani u mahuni na stablu.

Uporaba rogača

Prženi rogač najugodnija je zamjena ili dodatak kavi, a svjež mljevenim orasima.